fbpx

Kādus faktorus uzņēmumi ņem vērā, pērkot mežu?

Neatkarīgi no tā, kādam mērķim mežs tiek iegādāts (vai tiek plānota tā apsaimniekošana un attīstība, izstrāde vai izciršana), neizbēgams šajā pasākumā ir meža iegādes process.

Kā jau jebkurā īpašuma iegādē, arī meža pirkšanas procesā ir dažas nianses, ko ir vērts zināt, atcerēties vai, gluži vienkārši, ņemt vērā, lai iegūtu pēc iespējas vairāk no īpašuma, kuru vēlaties iegādāties un neuzķertos uz “skaļām reklāmām” un neizpildāmiem solījumiem no uzbāzīgiem uzņēmumiem.

Šajā rakstā aplūkosim, kāds ir meža pirkšanas process, sākot no tā vērtības noteikšanas līdz pat pirkuma brīdim, kā arī skaidrosim, ko ir svarīgi zināt tiem, kas mežu pārdod.

Pirms meža iegādes tas jānovērtē

Kā jau jebkura lieta, manta un īpašums, arī mežs pirms tā iegādes tiek novērtēts pēc dažādiem kritērijiem – pēc meža vecuma, koku daudzveidības, atrašanās vietas un attāluma no ceļa, stāvokļa, augsnes veida, tirgus situācijas un daudz kā cita. Tomēr kas tieši no šiem un citiem kritērijiem padara mežu vērtīgu pircēja acīs, un kas – gluži pretēji – samazina tā vērtību? Kā noteikt, vai pērkamā meža cena ir atbilstoša tā stāvoklim un vērtībai?

Meža vērtību nosakošie kritēriji

Laikam nevienam nebūs pārsteigums, ka pati lielākā meža vērtība ir tā koki. Vai precīzāk – cieto sugu koki, kas ir sasnieguši ciršanas vecumu. Tomēr arī bez koksnes apjoma un meža vecuma ir virkne citu faktoru, kas var gan būtiski palielināt, gan arī ievērojami samazināt pērkamā meža vērtību.

Ne mazāk svarīgs par mežā esošās izcērtamās koksnes apjomu ir, piemēram, meža stāvoklis. Meža vērtība ir lielāka, ja mežā ir pieejamas galvenās cirtes, ir atjaunoti izcirtumi un meža jaunaudzes ir izkoptas, ja mežs ir sauss un auglīgs. Savukārt tādi faktori kā mitra, neauglīga meža augsne, neatjaunoti izcirtumi un nekoptas jaunaudzes meža vērtību samazina.

Kā jau jebkurā īpašuma iegādē, arī meža pirkšanas procesā ir dažas nianses, ko ir vērts zināt, atcerēties vai, gluži vienkārši, ņemt vērā, lai iegūtu pēc iespējas vairāk no īpašuma, kuru vēlaties iegādāties un neuzķertos uz “skaļām reklāmām” un neizpildāmiem solījumiem no uzbāzīgiem uzņēmumiem.

Papildus iepriekš minētajiem kritērijiem, meža vērtību uzņēmumu acīs tāpat palielināt vai samazināt arī mežam piekļūstošo ceļu kvalitāte, dažādi mežā esošie aizsargājamie biotopi, mikroliegumi un citi kritēriji. Tāpēc ikviens uzņēmums, kas pērk mežu, izvērtē to stāvokli, vērtību nosakošos kritērijus un arī meža dokumentāciju, lai pieņemtu izsvērtu un optimālu lēmumu par pirkumu.

Meža inventarizācija – bez tā nevar un nevajag

Neatņemams un uzticams palīgs meža kritēriju izvērtēšanā un attiecīgi arī meža īpašuma vērtības noteikšanā ir noskatītā meža inventarizācijas jeb taksācijas lieta – dokuments, kas satur informāciju par mežu un tam piegulošiem purviem, meža infrastruktūras objektiem, mežā ietilpstošiem pārplūstošiem klajumiem, purviem un laucēm konkrētā meža īpašumā vai valdījumā.

Pērkot mežu, inventarizācijā apkopotā informācija palīdzēs uzņēmumiem novērtēt meža izstrādes iespējas un potenciālu. Saprotot, cik daudz, kāda vecuma un kādu sugu koki aug mežā, kā arī to, kādos apstākļos tie aug, meža pircējs var izveidot potenciālā meža īpašuma apsaimniekošanas un izstrādes plānu, novērtēt paredzamo meža darbu apjomu, kā arī aprēķināt plānotos izdevumus un ieņēmumus. Tas palīdzēs prognozēt savus iespējamos ieguvumus un priekšrocības, pērkot kādu konkrētu mežu.

Kad mežs ir izvēlēts, laiks tā iegādei

Pēc mežu izvērtēšanas seko meža pirkšanas process. Meža iegāde sākas ar meža dokumentācijas izskatīšanu un vienošanos par meža cenu, ko nosaka meža tirgus vērtība un iepriekš rakstā aplūkotie meža kritēriji.

Kad pirkuma cena ir saskaņota un pirkuma līgums – izveidots, meža pircējs kopā ar meža pārdevēju paraksta pirkuma līgumu pie notāra, pircējs pārskaita pārdevējam naudu, un jaunā īpašnieka tiesības tiek reģistrētas un nostiprinātas Zemesgrāmatā. Teorētiski – bet ar niansēm.

Dokumentācija un ar to saistītās nianses

Ir vesela virkne dažādu “birokrātisko nianšu”, kas, nepienācīgi izvērtētas, var kļūt par klupšanas akmeņiem meža iegādes procesā. Vienalga, vai tā ir nesakārtota mantojuma lieta, nepabeigta īpašuma dalīšana, esošās kredītsaistības vai arī vienkārši pirmpirkuma tiesību jautājums – pērkot mežu, tiek ņemtas vērā jebkuras juridiskās nianses, kas var apgrūtināt meža iegādi.

Mūsu mežizstrādes profesionāļi sniedz palīdzību meža dokumentācijas sakārtošanas jautājumos un palīdz atrisināt visas ar to saistītās problēmas. Pērkot mežu īpašumus, LIGNUM LATVIJA ne tikai ātri izskata esošos meža dokumentus, bet tāpat palīdz tos sakārtot gadījumos, kad meža pārdevējam tas nav izdevies laika trūkuma vai kādu citu iemeslu dēļ.

Ilggadējā uzņēmuma pieredze ļauj mūsu speciālistiem sagatavot meža iegādes piedāvājumu 24 stundu laikā, kā arī nodrošināt mežu īpašniekiem un pārdevējiem tūlītēju un izdevīgu samaksu abpusēji ērtā veidā, iepriekš vienojoties. LIGNUM LATVIJA tāpat nodrošina caurspīdīgu meža iegādes procesu, kā arī sniedz godīgas atbildes uz jautājumiem visā darījuma laikā, lai meža pārdošanas un pirkšanas process noritētu pēc iespējas ātrāk, patīkamāk un izdevīgāk.

Scroll to Top