fbpx

Lietpratēju

Konsultācijas

Esam gatavi būt Tavs ceļvedis mežsaimniecības likumdošanas mežā.

Meža īpašumu apsaimniekošanu stingri regulē Latvijas Republikas likumdošana un tā nosaka, ka zemes īpašniekiem ir jārūpējas par mežaudzes veselību un tīrību. Meža īpašnieks savā mežā nedrīkst veidot cirsmas, nesaskaņojot tās ar atbilstošajām iestādēm.

Esam gatavi palīdzēt gan ar dokumentu sakārtošanu, gan ar efektīva apsaimniekošanas plāna izstrādi.

Meža apsaimniekošanas konsultācijas

Piedāvājam konsultācijas par meža atjaunošanas, ieaudzēšanas, kopšanas, izmantošanas, vides aizsardzības, meža infrastruktūras, meža nekoksnes vērtību, rekreācijas un citiem jautājumiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Konsultējam par meža īpašuma efektīvu pārvaldību un meža apsaimniekošanas projektu izstrādi, kā arī veiksim visas nepieciešamās darbības zemes uzmērīšanai un meža projekta sagatavošanai.

Juridiskās konsultācijas

Mēs esam gatavi pārstāvēt mūsu klientus valsts un pašvaldību institūcijās saistībā ar dažādu dokumentu noformēšanu, kā arī nodrošināt konsultācijas nodokļu jautājumos.

Piedāvājam arī juridiskās konsultācijas, ja īpašums ir bez zemes grāmatas, ieķīlāts bankā vai ir ar citiem apgrūtinājumiem, kā arī palīdzam risināt un sakārtot nenokārtotus mantojuma jautājumus. Radīsim risinājumus zemes nodokļa (parādu) dzēšanai, bankas kredīta hipotēkas dzēšanai un, ja nepieciešams, esam gatavi arī pārstāvēt mūsu klientu intereses tiesā, kas saistīta ar īpašuma mantojuma dokumentu noformēšanu.

Konsultacija

Piesaki bezmaksas konsultāciju

Mēs esam taisnākā taka meža iepircēju mežā.
Sāksim ar cilvēcīgu un profesionālu konsultāciju.
Tā ir bez maksas.

Scroll to Top