fbpx

Latvijas Nacionālais dārgums ir

Meži

Mēs iepērkam meža īpašumus, cirsmas un lauksaimniecības zemi visā Latvijas teritorijā.

LIGNUM LATVIJA jaunaudžu kopšanaNav nekāds noslēpums, ka tam unikāla nozīme mūsu valsts dabas un ekonomikas dzīvotspējai. Latvijas meži ir ekosistēma, kas kalpo daudziem noderīgiem mērķiem. Pirmais no tiem ir dabas daudzveidības saglabāšana. Mežos dzīvo daudz retu un svarīgu dzīvnieku un augu sugu, kas ir svarīgas ne tikai ekosistēmu līdzsvara uzturēšanai, bet arī zinātniskiem pētījumiem un cilvēku izglītībai.

Dabas resurss - meži

Svarīgi, Latvijas meži ir būtisks dabas resurss, piedāvājot augstvērtīgu koksni un citus produktus, kas ir ļoti svarīgi mūsu valsts ekonomikai. Ar laiku koku sugas var mainīties, atkarībā no vides apstākļiem un cilvēku darbības. Tādēļ ir nepieciešams nepārtraukti monitorēt un pielāgot mežsaimniecības praksi, lai saglabātu optimālu sugu sastāvu un ekosistēmas veselību. Izzāģēt atpalikušos un bojātos kociņus un atstāt perspektīvos ir lēmums, kas sniedz ilgtspējīgu un ekoloģiski draudzīgu risinājumu, lai saglabātu un attīstītu mūsu Latvijas mežu bagātību nākamajām paaudzēm.

Latvijas klimats

Neaizmirsīsim – Latvijas meži ir arī svarīgs elements cīņā pret klimata pārmaiņām. Tie uzņem oglekļa dioksīdu no atmosfēras un uzglabā to savās koksnes masās. Tādējādi meži palīdz samazināt siltumnīcefekta gāzu koncentrāciju atmosfērā un veicina vidi draudzīgu nākotni. Ilgtspējīga mežsaimniecība, kas ietver atbildīgu koku izciršanu, augļojošu mežkopību un dabas aizsardzību, ir būtiska, lai saglabātu mežu vērtību un dzīvotspēju.

LIGNUM LATVIJA cieņpilna sadarbība

Cilvēcīga un cieņpilna sadarbība

LIGNUM LATVIJA saprotams process

Saprotams un caurspīdīgs process

LIGNUM LATVIJA godīgs novērtējums

Precīzs un godīgs īpašuma novērtējums

LIGNUM LATVIJA tūlītēja samaksa

Tūlītēja un tirgus situācijai atbilstoša samaksa

Scroll to Top