fbpx

Valsts meža

dienests

Mēs iepērkam meža īpašumus, cirsmas un lauksaimniecības zemi visā Latvijas teritorijā.

Latvijā mežu apsaimniekošana ir svarīga nozare, un vairākas valsts iestādes ir iesaistītas mežu pārvaldē un aizsardzībā. Lielākoties mežu apsaimniekošanu un saimniekošanu Latvijā pārrauga šādas valsts iestādes:

  • Valsts meža dienests (VMD)
  • VidesLIGNUM LATVIJA meža atjaunošana aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)
  • Pašvaldības
  • Valsts meža zinātniskais institūts (VMZ)
  • Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVGMC)
  • Valsts meža fonda pārvalde (VMFP)
  • Valsts meža īpašumu pārvalde (VMIP)
  • Valsts meža inspekcija (VMI)
  • Valsts mežaudzētāju asociācija (VMAA)

Valsts meža dienests (VMD) ir Latvijas valsts iestāde, kas atbild par mežu resursu pārvaldību, aizsardzību un ilgtspējīgu izmantošanu Latvijā. Valsts meža dienesta centrālā administrācija atrodas 15, Skolas iela, Rīgā un vairākiem reģionālajiem birojiem Latvijas lielākajās pilsētas.

Valsts meža dienests ir daļa no Latvijas Lauku attīstības ministrijas un tās galvenie pienākumi ietver:

Valsts meža dienests (VMD) ir Latvijas valsts iestāde, kas atbild par mežu resursu pārvaldību, aizsardzību un ilgtspējīgu izmantošanu Latvijā. Valsts meža dienesta centrālā administrācija atrodas 15, Skolas iela, Rīgā un vairākiem reģionālajiem birojiem Latvijas lielākajās pilsētas.

Valsts meža dienests ir daļa no Latvijas Lauku attīstības ministrijas un tās galvenie pienākumi ietver:

Meža ieguves kontrole:
Valsts meža dienests regulē meža ieguvi, izsniedzot atļaujas un veicot inspekcijas, lai nodrošinātu, ka meža resursi tiek iegūti saskaņā ar likumdošanas prasībām un ilgtspējīgas mežsaimniecības principiem.

Mežu monitoringa un datu apkopošana:
Valsts meža dienests apkopo datus par mežiem, to stāvokli, resursiem un to izmantošanu, lai veidotu mežu politiku un plānošanu Latvijā.

Izglītība un informēšana: Valsts meža dienests sniedz informāciju un veic izglītojošus pasākumus, lai veicinātu sabiedrības izpratni par mežu nozīmi un ilgtspējīgas mežsaimniecības principiem.

Valsts meža dienests ir būtisks dalībnieks Latvijas mežu pārvaldības un aizsardzības sistēmā, kas nodrošina, ka meži tiek izmantoti resursa glabājoši un ilgtspējīgi, ņemot vērā vides un ekonomiskās intereses.

LIGNUM LATVIJA cieņpilna sadarbība

Cilvēcīga un cieņpilna sadarbība

LIGNUM LATVIJA saprotams process

Saprotams un caurspīdīgs process

LIGNUM LATVIJA godīgs novērtējums

Precīzs un godīgs īpašuma novērtējums

LIGNUM LATVIJA tūlītēja samaksa

Tūlītēja un tirgus situācijai atbilstoša samaksa

Scroll to Top