fbpx
Lietpratīga

Mežu apsaimniekošana

LIGNUM LATVIJA mežizstrāde

Mežizstrāde

Pareizi veikta meža kopšana ir veselīga un ienesīga meža pamatā. Turklāt, veicot mežizstrādi, ikviens meža īpašnieks ir ieinteresēts gūt pēc iespējas lielāku labumu. Mums ir izstrādāts optimāls modelis šī procesa efektivizācijai.

Mēs sniedzam kompleksu mežistrādes pakalpojumu klāstu — meža ciršanu, pievešanu, izvešanu, izmantojot mūsdienīgāko mežistrādes tehniku un piesaistot profesionālus, labi apmācītus speciālistus un izmantojot mūsdienīgāko mežistrādes tehniku.

Mežizstrādes pakalpojumu komplekss ietver:

 • cirsmas sagatavošanu izstrādes darbu uzsākšanai;
 • pameža tīrīšanu;
 • koku nozāģēšanu, atzarošanu un sagarumošanu pēc pasūtītāja dotās specifikācijas;
 • materiāla izvešanu no cirsmas līdz krautuvei;
 • transportēšanu.
LIGNUM LATVIJA meža atjaunošana

Meža atjaunošana

Meža atjaunošana ir sarežģīts un rūpīgi plānojams darbs. Mežus atjauno gan mākslīgi, tos stādot un sējot, gan izcirstajām teritorijām ļaujot atjaunoties dabiski.

Mākslīgā meža atjaunošana ietver:

 • augsnes gatavošanu;
 • kultūru ierīkošanu – katrai atjaunojamajai platībai atsevišķi nosakām piemērotāko stādāmā materiāla sugu un veidu;
 • kultūru aizsardzību – pamatā tā ir aizsardzība pret kaitēkļiem, izmantojot atbilstošas ķimikālijas;
 • kultūru kopšanu — konkurējošo kokaugu un zālaugu aizvākšana no perspektīvo kociņu augšanas telpas;
 • mežaudzes kopšanu — jebkura jaunaudze augšanas gaitā izveidojas kā vairāk un mazāk attīstītu kokaugu kopums.

Izzāģējot atpalikušos, bojātos kociņus un atstājot tieši perspektīvos, mēs iegūstam jaunaudzi, kura nākotnē veidos mežu ar optimālu sugu sastāvu.Meža īpašumos, kuros var prognozēt sekmīgu dabisko meža atjaunošanos, tiek izmantota šī metode. Šādās platībās nepieciešama augsnes virskārtas uzirdināšana sēklu dīgtspējas uzlabošanai, kā arī ir iespējama dabiskā atjaunošanās no atvasēm.

Rūpīgi un profesionāli kopjot, ir iespējams izaudzēt kvalitatīvu jaunaudzi. Tomēr, lai arī vienkāršāks, ne visās platībās šis meža atjaunošanās modelis ir izmantojams.

LIGNUM LATVIJA jaunaudžu kopšana

Jaunaudžu kopšana

Jaunaudžu kopšanas uzdevums ir izveidot vēlamo kokaudzes sastāvu ar noteiktu koku skaitu, lai nodrošinātu kokiem pietiekamu augšanas telpu. Ja kopšanas cirtes ir veiktas savlaicīgi un pareizi, tad ir iespējams izaudzēt augstražīgas un noturīgas mežaudzes.


Jaunaudžu kopšanu veic ar mērķi veicināt konkrētiem meža augšanas apstākļiem vislabāk piemērotu koku sugu attīstību. Pareiza stādu izvēle ievērojami ietekmē krājas pieaugumu, kā arī stumbru kvalitāti.

Pareizi izkopjot jaunaudzes, atstājamiem kokiem ievērojami palielinās augšanas telpa, un samazinās meža audzēšanas cikla ilgums, proti, vēlamo rezultātu iegūst vidēji par 10–20 gadiem ātrāk. Tāpat koki ir ar taisniem un resniem stumbriem, tie mazāk cieš no slimībām.

Jaunaudžu kopšana nodrošina sastāva un koku skaita optimizēšanu, veicinot palikušo koku augšanu un palielinot mežaudzes nākotnes vērtību.

Piedāvājam arī apaugumu sakopšanu:

 • krūmu, zaru un sīkkoku novākšanu aizaugušās lauksaimniecības un transformējamās zemēs;
 • kombinētu apauguma novākšanu un augsnes sagatavošanu joslās mežaudžu sastāva uzlabošanai;
 • apauguma novākšanu pēc meža ugunsgrēkiem jaunaudzēs un no infrastruktūras objektiem — ceļiem un grāvju trasēm.
LIGNUM LATVIJA meža inventerizācija

Meža inventarizācija

Meža taksācija jeb meža inventarizācija nodrošina informācijas iegūšanu par mežu un tās dokumentēšanu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Meža inventarizācija ir nepieciešama, lai varētu izstrādāt apsaimniekošanas plānu un saskaņā ar to veikt saimniecisko darbību mežā.

Ikviena meža īpašnieka pienākums ir vismaz reizi 20 gados veikt sev piederošā mežā meža inventarizāciju un tās materiālus iesniegt Valsts meža dienestā.

LIGNUM LATVIJA dastošana

Stigošana un dastošana

Dastošana ir augošu koku caurmēra mērīšana un sadalīšana pa sugām, koku tehniskā derīguma kategorijām vai konkrētiem sortimentiem.

Dastošanas mērķis ir noteikt koku diametru, sugu un augstumu. Tā ir nepieciešama arī, lai
lai noteiktu precīzu koksnes krāju cirsmā. Dastošanā tiek uzmērīti visi meža nogabalā esošie koki, tiem uzmēra caurmēru 1,3 metru augstumā virs sakņu kakla, kā arī tiek mērīti koku augstumi.

Pēc dastošanas rezultātu apkopošanas meža īpašniekam ir precīza informācija par kokmateriālu apjomu un to vērtību, kura nodrošina īpašniekam kontroli gadījumos, kad notiek meža ciršana vai īpašuma pārdošana.
 
Stigošana ir robežu iezīmēšana. Cirsmas robežas apvidū iezīmē tā, lai tās ir skaidri redzamas. Par skaidri redzamu cirsmas robežu apvidū ir uzskatāma mežaudze līdz 20 gadu vecumam, izcirtums, zeme, kuras zemes lietošanas veids nav mežs, robežstiga, meža infrastruktūras objekts vai apvidū ar krāsu, lenti vai vizūrstigu iezīmēta cirsmas robeža.
 
Meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir atbildīgs par to, lai cirsmas robežas atbilstu Valsts meža dienestā iesniegtajai skicei.

Mēs strādājam visā Latvijā.

Mūsu klientu pieredze

4.9
4.9/5

Paldies par veiksmīgo sadarbību!

Sadarbību ar Lignum Latvija izvēlējos, jo uzrunāja radio dzirdētā intervija ar Armandu – tā liecināja par dziļu nozares pazīšanu. Visu pārdošanas procesu ļoti atviegloja tas, ka konsultants uzņēmās visas grūtās sarunas ar potenciālajiem pircējiem, kā arī uzklausīja gan manas vēlmes, gan iebildumus. Un vēl – ļoti novērtēju, ka sadarbība bija godīga.

Jānis Ozols-Ozoliņš, Padedze
5.0
5/5

Ātrs, viegls un patīkams process.

Ļoti ātrs, viegls un patīkams process. Bet visvairāk novērtēju, ka nebija uzbāzīgi.
Tā ir ļoti patīkama atšķirība no citiem mežu pircējiem.

Evija Zvaigzne, Suntaži
4.8
4.8/5

Cilvēcīga sadarbība.

Lignum Armands bija visatsaucīgākais un cilvēcīgi patīkamākais no visiem potenciālajiem sadarbības partneriem. Viss notika bez aizķeršanās. Arī finansiālā puse ļoti apmierināja.

Ieva Birne, Kalsnava
4.8
4.8/5

Paldies par sadarbību!

Uzreiz izveidojās labs kontakts. Un savu nospēlēja arī cena, protams.

Māris Mednis, Cibla
Scroll to Top