fbpx

Meža cena, tās veidojošie un ietekmējošie faktori

Darbojoties mežsaimniecības nozarē vairāk nekā 10 gadus, LIGNUM LATVIJA klienti bieži uzdod jautājumus par meža cenu ietekmējošajiem un veidojošajiem faktoriem.

Par meža cenu interesējas gan tie īpašnieki, kuri grib īpašumu izmantot kā garantu aizdevuma ņemšanai, gan tie, kuri vēl nav izlēmuši par tālāko meža apsaimniekošanu un vēlas vienkārši noskaidrot, cik īpašums ir patiesība vērts. Lai atbildētu uz mūsu klientu jautājumiem un padarītu meža pirkšanas procesu caurskatāmu, esam izveidojuši šo rakstu, kurā detalizēti aprakstīsim, kādi ir galvenie faktori, kas veido un ietekmē meža cenu un kādēļ meža cena dažreiz ir lielāka vai mazāka nekā klients bija sākotnēji gaidījis, un, kas ir par iemesliem šādai cenu nesakritībai.

Katrs meža pārdošanas gadījums ir unikāls, un meža cenu veido un ietekmē ļoti daudzi faktori, tādēļ nespeciālistam ir grūti orientēties visos šajos faktors. Labākais risinājums pārdodot mežu vienmēr ir izvēlēties uzņēmumu ar nevainojamu reputāciju un ilggadēju pieredzi, lai saņemtu pēc iespējas labāku cenu. Tomēr, lai rastos virspusēja skaidrība par meža cenas veidojošajiem un ietekmējošajiem faktoriem, mēs, mūsuprāt galvenos faktorus esam iedalījuši sekojošās grupās: meža vecums, meža augšanas apstākļi, meža sastāvs, meža biezums un vidējais koku augstums, saimnieciskās darbības ierobežojumi, vispārīgā tirgus situācija nozarē un transportēšanas izmaksas. Ņemiet vērā, ka šie ir tikai paši svarīgākie faktori un to ietekme uz meža cenu katrā gadījumā ir atšķirīga.

Meža vecums

Viens no galvenajiem meža cenas noteicošajiem faktoriem ir meža vecums. Vairums gadījumu, jo vecāks mežs, jo lielāka ir meža cena. Iegādājoties mežu pircēji labprātāk iegādājas pieaugušus mežus, jo par tiem ir iespējams saņemt ienākumus nekavējoties, bet jaunaudzes nesīs ienākumus tikai nākotnē.

Meža augšanas apstākļi

Otrs svarīgākais meža cenas noteicošajiem faktoriem ir meža augšanas apstākļi, tie nosaka koksnes kvalitāti un daudzumu. Slapjos, neauglīgos meža tipos koksnes kvalitāte ir sliktāka un potenciālais iegūstamās koksnes daudzums ir mazāks, jo koki ir zemi, zaraini, līdz ar to šāda tipa meži iespējamajam pircējam būs mazāk interesanti un potenciālā meža cena būs zemāka. Toties sausos, auglīgos meža tipos koksnes kvalitāte ir augstāka un iegūstamā koksnes daudzums ir lielāks, jo koki garāki, slaidāki, mazāk zaroti, jo meža cena ir lielāka.

Augšanas apstākļi ietekmē arī mežizstrādes izmaksas. Sausos un auglīgos meža augšanas apstākļos mežistrāde ir daudz vieglāka, vienkāršāka un mežizstrādes izmaksas būs zemākas nekā slapjos meža augšanas apstākļos. Palielinātas mežistrādes izmaksas slapjos meža augšanas apstākļu tipos samazina meža cenu.

Meža sastāvs

Trešais svarīgākais meža cenas noteicošais faktors ir meža sastāvs. Atkarībā no mežā dominējošajām koku sugām meža cena var pieaugt vai samazināties. Latvijas mežos galvenās koku sugas ir bērzs, priede, egle, apse, melnalksnis un baltalksnis.Vēsturiski priežu un egļu cenas kubikmetros ir augstākas nekā bērza , apses vai melnalkšņa cenas, līdz ar to, ja jūsu mežā ir vairāk tieši egļu vai priežu, tad jūsu meža cena noteikti būs augstāka nekā mežam, kurā dominē citu koku sastāvs.

Meža biezums un vidējais koku augstums

Svarīgi meža cenas ietekmējošie faktori ir arī meža biežums un vidējais koku augstums. Saprotams, ka meža cena, kurā ir vairāk koku un, koki ir garāki, būs lielāka, nekā meža cena, kurā koku ir maz un tie ir zemi.

Meža audzes vidējo koku augstumu nosaka, izmantojot augstumlīkni, kuras konstruēšanai uzmēra 9 līdz 12 koku augstumu. Koka augstums ir attālums no sakņu kakla līdz galotnes pumpuram. Vairākumā gadījumu koku sakņu kakls gandrīz sakrīt ar augsnes virskārtu un nelielo novirzi praktiski var neņemt vērā, taču atsevišķos gadījumos, piemēram, nosusinātās platībās pēc augsnes nosēšanās, sakņu kakls var atrasties metru un vairāk virs augsnes, mērot koka augstumu, to nedrīkst ignorēt. Ne mazāk svarīgi pareizi noteikt augšējā punkta atrašanās vietu.

Par audzes šķērslaukumu jeb biezumu sauc viena hektāra platībā augošu koku stumbru šķērslaukuma summu (kvadrātmetros) 1,3 m augstumā no sakņu kakla. Būtībā, audzes šķērslaukums raksturo, cik lielu platību no konkrētā zemes gabala aizņem koki ar saviem stumbriem, kā konkrētajā audzē tiek izmantota augšanas telpa.

Caurmēra mērīšana visiem audzes kokiem prasa ļoti daudz laika, tādēļ daudz ērtāk ir noteikt audzes šķērslaukumu atsevišķās audzes vietās (parauglaukumos). Metodika ir noteikta 21.06.2016 MK noteikumos NR. 384 “Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi 5.pielikumā.

Saimnieciskās darbības ierobežojumi

Nosakot meža cenu noteikti arī tiek ņemti vērā meža saimnieciskās darbības ierobežojumi. Mēdz būt situācijas, ka mežā ir dažādi saimnieciskie darbības ierobežojumi, kas ierobežo atļautās darbības mežā, līdz ar to tas samazina meža cenu. Starp saimnieciskās darbības ierobežojošajiem faktoriem var būt mikroliegumi, aizsargājami biotopi, meža atrašanās tuvu jūrai vai upēm, mežā ir lielo putnu ligzdas, alas vai gravas.

Vispārīgā tirgus situācija nozarē

Pirmspēdējais, bet nemazāk svarīgs meža cenas noteicošais faktors ir tirgus situācija nozarē. Vairums gadījumu, jo tirgus situācija ir labāka, jo ir lielāks pieprasījums pēc kokmateriāliem, jo meža cena būs augstāka, bet mēdz būt arī nestandarta tirgus situācijas. Nestandarta tirgus situāciju, parasti, mēdz rasties vairāku apstākļu sakritības rezultātā. Arī šobrīd kokmateriālu tirgū, mijiedarbojoties dažādiem globāliem apstākļiem, ir būtiski ietekmēta kokmateriālu cena. Šajā gadījumā par labu meža īpašniekiem. Daži no šobrīd tirgus situācijas meža cenu ietekmējošajiem faktoriem ir COVID-19, pandēmijas rezultātā mājsaimniecības ir samazinājušas savus tēriņus ceļošanai un vairāk tērē māju būvniecībai un remontiem. Tāpat ASV ir dubultojusi ievedmuitu koksnes produktiem no Kanādas.

Loģistikas izdevumi

Pēdējais, mūsuprāt viens no svarīgākajiem meža cenas ietekmējošais faktoriem ir loģistika. Meža pārdevēji bieži neaizdomājas par to, cik tālu mežs atrodas no kokmateriālu pieņemšanas punktiem un, cik viegli vai sarežģīti ir piekļūt mežam. Kur un kā tiek aizvesti kokmateriāli nosaka, vai jaunais meža īpašnieks no izstrādātajiem kokmateriāliem saņems maksimālo finansiālo ieguvumu.

Jāuzsver, ka mežsaimniecības nozarē ir gadījumi, kad uzņēmumi, izmantojot meža īpašnieka zināšanu trūkumu vai uzņēmuma speciālistu pieredzes trūkumu, iegādājas mežu par ievērojami zemāku cenu salīdzinājumā ar tā reālo vērtību. Tāpēc ir svarīgi meža vērtēšanai piesaistīt pieredzējušu uzņēmumu, kurš, ievērojot meža vērtēšanas noteikumus, spēs objektīvi noteikt meža vērtību. Mežsaimniecības uzņēmumiem ir informācija par līdzīgiem meža darījumiem, un viņi var palīdzēt meža īpašniekiem saņemt augstāko iespējamo cenu.

LIGUNUM LATVIJA Ilggadējā uzņēmuma pieredze ļauj mūsu speciālistiem sagatavot meža iegādes piedāvājumu 24 stundu laikā, kā arī nodrošināt mežu īpašniekiem un pārdevējiem tūlītēju un izdevīgu samaksu abpusēji ērtā veidā, iepriekš vienojoties. LIGNUM LATVIJA tāpat nodrošina caurspīdīgu meža iegādes procesu, kā arī sniedz godīgas atbildes uz jautājumiem visā darījuma laikā, lai meža pārdošanas un pirkšanas process noritētu pēc iespējas ātrāk, patīkamāk un izdevīgāk.

Scroll to Top