fbpx

Meža inventarizācija

- tās īstenošana

Mēs iepērkam meža īpašumus, cirsmas un lauksaimniecības zemi visā Latvijas teritorijā.

Meža inventarizācija ir process, kura mērķis ir apkopot un uzskaitīt visu vai daļu no meža resursiem noteiktā meža platībā vai reģionā. Šis process ietver vairākas darbības un datu ieguvi par meža stāvokli, sastāvu un citiem meža resursiem. Meža inventarizācija ir svarīgs instruments mežsaimniecībā, dabas aizsardzībā, vides pārvaldībā un ilgtspējīgā mežu resursu izmantošanā.

Meža inventarizācijas procesa sastāvdaļas

Teritorijas noskaidrošana: Izvēloties konkrēto meža teritoriju vai reģionu, kas tiks inventarizēts.

Datu ieguve: To ietver fotogrāfijas, satelīta attēlus, aerofotogrāfijas, zemes izpēti un citus datu ieguves veidus, lai noskaidrotu meža izkārtojumu, daudzumu, koku vecumu, sugas, augu dzīvotnes, dzīvnieku dzīvotnes un citu saistītu informāciju.

Datu analīzi un apstrāde: Dati tiek analizēti un apstrādāti, lai iegūtu informāciju par meža resursiem. Tas ietver datu kategorizēšanu un uzskaiti, kā arī aprēķinus, piemēram, meža biezumu, koku vecumu un vērtību.

Izpēte un novērtēšana: Dati tiek izmantoti, lai novērtētu meža resursu stāvokli un iespējamās izmantošanas iespējas. Tas var ietvert meža saglabāšanas, mežsaimniecības vai dabas aizsardzības pasākumu ieteikumus.

Iegūto datu saglabāšana un atjaunināšana: Meža inventarizācijas dati tiek saglabāti un periodiski atjaunināti, lai sekotu izmaiņām meža resursu stāvoklī un izmantotu šos datus ilgtspējīgā mežu pārvaldībā un lēmumu pieņemšanā.

LIGNUM LATVIJA dastošanaLatvijā meža inventarizāciju var veikt tikai sertificētas personas. 

Lai iegūtu sertifikātu, personai jāapgūst meža inventarizācijas pamatprincipi un jānokārto eksāmens.

Sertificētām personām ir jāievēro noteikti standarti un procedūras, lai nodrošinātu meža inventarizācijas datu precizitāti un uzticamību.

Padomi meža inventarizācijas veikšanai

Izvēlieties piemērotu inventarizācijas metodi. Meža inventarizāciju var veikt dažādos veidos, tāpēc ir svarīgi izvēlēties metodi, kas ir piemērota konkrētajai situācijai. Ja nepieciešama augsta precizitāte, var izmantot instrumentus, piemēram, mērlenti, ciršanas mašīnu vai gaisa uzmērīšanas metodi. Ja nepieciešama zemāka precizitāte, var izmantot vizuālo novērtējumu.

Pirms inventarizācijas uzsākšanas ir svarīgi sagatavoties. Ir jāizpēta meža platība, jāizvēlas inventarizācijas metode un jāiegādājas nepieciešamie instrumenti.

Ir svarīgi veikt inventarizāciju precīzi, lai iegūtu uzticamus datus. Ir jāievēro noteikti standarti un procedūras, lai nodrošinātu datu precizitāti.

Pēc inventarizācijas pabeigšanas ir svarīgi analizēt iegūtos datus. Tas palīdzēs izprast meža stāvokli un to, kā to apsaimniekot.

LIGNUM LATVIJA cieņpilna sadarbība

Cilvēcīga un cieņpilna sadarbība

LIGNUM LATVIJA saprotams process

Saprotams un caurspīdīgs process

LIGNUM LATVIJA godīgs novērtējums

Precīzs un godīgs īpašuma novērtējums

LIGNUM LATVIJA tūlītēja samaksa

Tūlītēja un tirgus situācijai atbilstoša samaksa

Scroll to Top