fbpx

Meža cena

- tās noteikšana

Mēs iepērkam meža īpašumus, cirsmas un lauksaimniecības zemi visā Latvijas teritorijā.

Meža cena ir summa, par kuru tiek tirgoti meža zemes vai meža resursi, piemēram, koki vai koksnes produkts. Šī cena var atšķirties atkarībā no daudziem faktoriem, kas ietekmē meža ekonomisko vērtību un tirgus dinamiku.

Meža cenu ietekmē vairāki faktori

Koka veids: Dažu koku šķirnes ir vērtīgākas par citām. Piemēram, ozols un alksnis ir dārgāki par priedi un egli.

Koka kvalitāte: Koka kvalitāte ietekmē arī tā vērtību. Labākas kvalitātes koks ir vērtīgāks par sliktas kvalitātes koku.

Pieejamība: Koka pieejamība ietekmē arī tā vērtību. Ja koka ir daudz, tā cena ir zemāka. Ja koka ir maz, tā cena ir augstāka.

Pieprasījums: Koka pieprasījums ietekmē arī tā vērtību. Ja pieprasījums pēc koka ir liels, tā cena ir augstāka. Ja pieprasījums pēc koka ir mazs, tā cena ir zemāka.

Papildus šiem faktoriem meža cenu var ietekmēt arī citi faktori, piemēram:

Meža atrašanās vieta: Meža atrašanās vieta ietekmē tā pieejamību un pieprasījumu. Mežs, kas atrodas tuvu lielām pilsētām vai industriālajām zonām, ir vērtīgāks nekā mežs, kas atrodas attālākās vietās.

Meža stāvoklis: Meža stāvoklis ietekmē tā koksnes kvalitāti un pieejamību. Mežs, kas ir labi apsaimniekots, ir vērtīgāks nekā mežs, kas nav labi apsaimniekots.

Meža izmērs: Meža izmērs ietekmē tā pieejamību un 

LIGNUM LATVIJA mežizstrādepieprasījumu. Liels mežs ir vērtīgāks nekā mazs mežs.


Meža cenu var noteikt, izmantojot vairākus veidus, tostarp aprēķinot kokmateriālu vērtību, izmantojot koka veidu, kvalitāti un pieejamību, vai arī izmantojot tirgus cenu. Ir vairāki veidi, kā novērtēt meža cenu, ieskaitot meža vērtēšanas pakalpojumus, ko piedāvā meža vērtētāji. Tomēr ir jāņem vērā daudzi faktori, lai pienācīgi izvērtētu meža ekonomisko vērtību un tirgus apstākļus.

Ir svarīgi saprast, ka meža cena ir mainīgs faktors, kas atkarīgs no daudziem dinamiskiem faktoriem un vietējās situācijas. Lēmums par meža pārdošanu vai apsaimniekošanu jāpieņem, ņemot vērā šos faktorus un individuālās vajadzības un mērķus.

Ja apsverat iespēju sava meža realizācijā, tad 2023. gads var būt labs laiks meža pārdošanai. Meža cenas ir augstas, un pieprasījums pēc kokmateriāliem joprojām ir liels. Tas nozīmē, ka varat saņemt labu cenu par savu mežu.

LIGNUM LATVIJA cieņpilna sadarbība

Cilvēcīga un cieņpilna sadarbība

LIGNUM LATVIJA saprotams process

Saprotams un caurspīdīgs process

LIGNUM LATVIJA godīgs novērtējums

Precīzs un godīgs īpašuma novērtējums

LIGNUM LATVIJA tūlītēja samaksa

Tūlītēja un tirgus situācijai atbilstoša samaksa

Scroll to Top