fbpx

Meža taksācija

īpatnības un secība

Mēs iepērkam meža īpašumus, cirsmas un lauksaimniecības zemi visā Latvijas teritorijā.

Iemesli - kādēļ būtu jāveic meža taksācija

Meža taksācija ir process, kurā tiek noteikts meža vērtības un resursu apjoma novērtējums, parasti lai noskaidrotu meža platību, koku vecumu, koku šķirni, to skaitu un kvalitāti. Šis process ir svarīgs mežsaimniecības un meža resursu pārvaldības kontekstā, jo tas palīdz uzraudzīt un plānot meža izmantošanu ilgtspējīgi un ekonomiski rentabli.

Meža taksācija ietvert šādu informāciju

Meža platība: Novērtē, cik liela ir konkrēta meža teritorija.

Koku vecums: Noteiktu koku vecumu, lai plānotu koku ciršanu un atjaunošanu.

Koku šķirne: Identificētu, kādas koku šķirnes aug mežā, jo dažādas koku šķirnes var būt dažāda vērtība un izmantojums.

LIGNUM LATVIJA dastošanaKoku skaits: Uzzinātu, cik daudz koku ir konkrētā meža platībā.

Koku kvalitāte: Vērtētu koku kvalitāti, lai noteiktu, vai tie ir piemēroti mežsaimniecības vai kokapstrādes mērķiem.

Meža veselība un produktivitāte: Uzzinātu par meža veselību un tā produktivitāti.

Meža taksācija parasti tiek veikta, izmantojot dažādas metodes, tostarp meža izlūkošanu, inventarizāciju, attālināto attēlu analīzi un citas tehnoloģijas. Tā rezultātā tiek veidota informācija, kas palīdz mežsaimniekiem, kokapstrādes uzņēmumiem un valdībai plānot meža resursu izmantošanu, aizsardzību un ilgtspējīgu pārvaldību. Meža taksāciju veic Lignum speciālisti, kuriem ir zināšanas par meža bioloģiju, ekoloģiju un resursu pārvaldību.

Meža taksācija pakalpojums ietver šādas pozīcijas

Meža inventarizācija: Taksācijas eksperti veic meža inventarizāciju, lai noteiktu meža platību, sastāvu un stāvokli. Tas var ietvert koku sugas un vecuma noteikšanu, koku apjoma un stāvokļa novērtēšanu, kā arī citus faktorus, piemēram, bioloģisko daudzveidību un meža veselību.

Datu apkopošana: Taksācijas speciālisti vāc datus par meža resursiem, piemēram, koksnes apjomu, koku kvalitāti un citiem potenciāliem resursiem, piemēram, medu, ogām vai sēnēm.

Datu analīze: Pēc datu apkopošanas taksācijas eksperti veic datu analīzi, lai izveidotu pārskatus un novērtējumus par meža stāvokli un resursiem.

Novērtējuma sagatavošana: Taksācijas speciālisti sagatavo ziņojumus un novērtējumus, kurus var izmantot meža īpašnieki, mežsaimniecības uzņēmumi, valsts iestādes un citi interesenti, lai pieņemtu lēmumus par meža izmantošanu un pārvaldību.

Ieteikumu sniegšana: Pamatojoties uz taksācijas rezultātiem, eksperti var sniegt ieteikumus par to, kā optimizēt meža izmantošanu un veikt nepieciešamos pasākumus, lai uzturētu vai uzlabotu meža veselību un produktivitāti.

Ilgtspējīgas mežsaimniecības plānošana: Taksācijas dati bieži tiek izmantoti ilgtspējīgas mežsaimniecības plānošanai, lai nodrošinātu, ka meži tiek pārvaldīti ilgtspējīgā veidā, aizsargājot to resursus nākamajām paaudzēm.

Taksācijas veikšana ir sarežģīts process, un tās metodes var atšķirties atkarībā no konkrētās valsts, reģiona un meža rakstura. Tomēr galvenais mērķis vienmēr ir nodrošināt precīzu un objektīvu informāciju par meža stāvokli un resursiem, lai veicinātu ilgtspējīgu mežsaimniecību un pārvaldību.

LIGNUM LATVIJA cieņpilna sadarbība

Cilvēcīga un cieņpilna sadarbība

LIGNUM LATVIJA saprotams process

Saprotams un caurspīdīgs process

LIGNUM LATVIJA godīgs novērtējums

Precīzs un godīgs īpašuma novērtējums

LIGNUM LATVIJA tūlītēja samaksa

Tūlītēja un tirgus situācijai atbilstoša samaksa

Scroll to Top