fbpx

Pārdod mežu

ieteikumi

Mēs iepērkam meža īpašumus, cirsmas un lauksaimniecības zemi visā Latvijas teritorijā.

Kas jāzina, kad pārdod mežu?

Daži ieteikumi, kurus iesakām ņemt vērā.

Profesionāļu konsultācijas:
Sākt ar profesionāļu konsultācijām, piemēram, nekustamā īpašuma aģentiem, meža inženieriem vai vērtētājiem. Tie var palīdzēt noteikt meža patieso tirgus vērtību un izstrādāt pārdošanas stratēģiju.

Vides un juridiskās sagatavošanas darbi:
Pirms pārdošanas ir svarīgi veikt vides un juridiskās sagatavošanas darbus. Tas ietver vides izpēti, atļauju iegūšanu un meža tiesisko statusu novērtēšanu.

Meža uzlabošana:
Ja iespējams, pirms pārdošanas veiciet meža uzlabošanas darbus, kas var palielināt meža vērtību. Tas var ietvert izciršanu, ja tas ir nepieciešams, un meža pieskatīšanu.

Pārdošanas cena:
Noteikšanas pārdošanas cenas stratēģija ir svarīgs solis. Jums ir jāņem vērā meža vērtība, tirgus apstākļi un piedāvājuma cena, lai noteiktu taisnīgu cenu.

Darījuma sagatavošana:
Sagatavot visus nepieciešamos dokumentus un līgumus, lai veiktu pārdošanas darījumu.

Juridiskās un nodokļu pārvaldība:
Jāņem vērā juridiskos un nodokļu aspektus, kas saistīti ar meža pārdošanu. Konsultācijas ar advokātiem un nodokļu konsultantiem.

Meža platības pārņemšana vai koksnes iegūšana:

Pēc līguma noslēgšanas uzvarētājs sāk meža platības pārvaldību vai koksnes iegūšanu atbilstoši līgumā noteiktajiem nosacījumiem.

Šie ir pamatposmi meža izsoles procesā. Konkrētie noteikumi un procedūras var būt dažādi atkarībā no meža izsoles veida un atrašanās vietas. Ir svarīgi iepazīties ar vietējiem tiesību aktiem un regulējumiem, ja jums ir interese par piedalīšanos meža izsolē vai koksnes iegūšanu.

Biežāk pieļautās kļudas

Nepietiekams izpētes darbs:
Neveikt pienācīgu izpēti par meža īpašuma tirgus vērtību, potenciāliem pircējiem un vides apstākļiem var novest pie nepietiekamas cenas un nesekmīgas pārdošanas.

Nepietiekama meža pārvaldība:
Neveicot nepieciešamo meža pārvaldību un uzturēšanu, meža veselības problēmas var ietekmēt meža vērtību un piesaistītās izmaksas.

Neprecīzi dokumenti:
Nepilnīgi vai neprecīzi dokumenti var izraisīt juridiskas problēmas un aizkavēt darījumu.

Nepareiza cenas noteikšana: Noteikt nepareizu pārdošanas cenu, vai arī ignorēt tirgus apstākļus, var novest pie pārdošanas grūtībām.

 

Pārspīlēšana:
Pārspīlēt meža vērtību un censties panākt augstu cenu, kas ir nepamatoti augsta tirgus apstākļos, var atbaidīt potenciālos pircējus.

Lai izvairītos no šīm kļūdām, ir svarīgi rūpīgi plānot un sagatavoties pārdošanas procesam, konsultēties ar profesionāļiem un izpētīt tirgus un vides apstākļus. Tādējādi jūs varat uzlabot iespēju veiksmīgi un izdevīgi pārdot mežu vai cirsmu.

LIGNUM LATVIJA cieņpilna sadarbība

Cilvēcīga un cieņpilna sadarbība

LIGNUM LATVIJA saprotams process

Saprotams un caurspīdīgs process

LIGNUM LATVIJA godīgs novērtējums

Precīzs un godīgs īpašuma novērtējums

LIGNUM LATVIJA tūlītēja samaksa

Tūlītēja un tirgus situācijai atbilstoša samaksa

Scroll to Top