fbpx

Kas ir apzīmējums "Privātais mežs"

Privātais mežs

Mēs iepērkam meža īpašumus, cirsmas un lauksaimniecības zemi visā Latvijas teritorijā.

Dažkārt izskan jautājums – kas tad juridiski ir privātais mežs?
Īsumā, privāts mežs ir mežs, kas ir īpašuma tiesību ziņā privātpersonas vai privātās organizācijas īpašumā. Tas nozīmē, ka šāda persona vai organizācija ir īpašnieki un pārvaldītāji šim mežam un var izmantot to saskaņā ar vietējiem likumiem un regulējumiem.

Privāts mežs var būt dažāda lieluma un veida, un tā izmantošana var ietvert dažādas darbības, piemēram, koksnes ciršanu, medības, dabas aizsardzību, izglītības programmas vai rekreatīvus mērķus. Privātpersonas vai organizācijas, kas ir privāto mežu īpašnieki, var uzņemties atbildību par meža ilgtspējīgu pārvaldību, lai saglabātu meža veselību un bioloģisko daudzveidību.

Fakti

Saskaņā ar Latvijas Valsts meža dienesta datiem, 2022. gada 31. decembrī Latvijā bija 2,56 miljoni hektāru mežu, no kuriem 64,2% bija privātie meži un 35,8% bija valsts meži.

Privāto mežu īpatsvars Latvijā ir lielāks nekā Eiropas Savienībā kopumā, kur tas ir 50%. Valsts mežu īpatsvars Latvijā ir mazāks nekā Eiropas Savienībā kopumā, kur tas ir 40%.

Iespējams jums ir mežs?

Neticami, bet savā praksē esam sastapuši gadījumus, ka īpašnieks dažādu sakritību dēļ nezin sava īpašuma reālos apjomus. Šādas situācijas visbiežāk mēdz gadīties, kad īpašums ir nonācis mantojumā.

Lai noskaidrotu, vai mežs vai īpašums ir privāts, varat veikt vairākus soļus un pārbaudes:

Pārbaudiet zemesgrāmatas vai zemes īpašuma ierakstus: Ir pieejami publiski zemesgrāmatu dati, kas satur informāciju par zemes īpašniekiem un īpašuma tiesībām. Jūs varat sazināties ar zemesgrāmatu biroju vai izmantot tiešsaistes zemesgrāmatu resursus, lai pārbaudītu īpašuma statusu.

Sazinieties ar vietējām iestādēm: Vietējās pašvaldības vai zemes pārvaldības iestādes var sniegt informāciju par konkrēta īpašuma statusu. Jūs varat sazināties ar šīm iestādēm un uzdot jautājumus par konkrēto mežu vai īpašumu.

Pārskatiet zemes īpašuma zīmes vai apzīmējumus: Daži īpašnieki vai meža pārvaldības organizācijas var uzstādīt zemes īpašuma zīmes vai apzīmējumus, kas norāda uz īpašuma statusu. Šīs zīmes var atrasties meža robežās vai pie pieejas ceļa.

Sazinieties ar vietējiem iedzīvotājiem: Vietējie iedzīvotāji, kuri dzīvo tuvu konkrētajam mežam vai īpašumam, var būt informēti par tā īpašuma statusu. Viņi var sniegt jums noderīgu informāciju vai norādes par īpašuma iepriekšējo / tagadējo īpašnieku.

LIGNUM LATVIJA cieņpilna sadarbība

Cilvēcīga un cieņpilna sadarbība

LIGNUM LATVIJA saprotams process

Saprotams un caurspīdīgs process

LIGNUM LATVIJA godīgs novērtējums

Precīzs un godīgs īpašuma novērtējums

LIGNUM LATVIJA tūlītēja samaksa

Tūlītēja un tirgus situācijai atbilstoša samaksa

Scroll to Top