fbpx

Saprātīga

Meža apsaimniekošana

Mēs iepērkam meža īpašumus, cirsmas un lauksaimniecības zemi visā Latvijas teritorijā.

Saprātīga meža apsaimiekošana Latvijā

Meža apsaimniekošana tiek veikta, izmantojot dažādas metodes,
kas ir piemērotas konkrētajai meža situācijai. 

Meža audzēšanā tiekLIGNUM LATVIJA meža inventerizācija izmantotas dažādas koku sugas un stādījumu tehnikas, lai izveidotu veselīgu un produktīvu mežu. Meža kopšanā tiek veikti pasākumi, lai nodrošinātu meža veselību un augšanu, piemēram, koku atzarošana, laistīšana un slimību un kaitēkļu apkarošana. Meža izmantošanā tiek novākta koksne, lai to izmantotu dažādiem mērķiem, un tiek iegūta bioenerģija no koksnes atkritumiem. Meža aizsardzībā tiek veikti pasākumi, lai aizsargātu mežu no ugunsgrēkiem, kaitēkļiem un slimībām.

Saprātīga meža apsaimniekošana ir tāda, kas nodrošina meža resursu ilgtspējīgu izmantošanu un pārvaldību, lai nodrošinātu koksnes, bioenerģijas, ūdens, vides aizsardzības
un citu meža labumu ieguvumu nākamajām paaudzēm.

Gudra meža apsaimniekošana ietver šādus principus

Ilgtspējība: Meža apsaimniekošana ir jāveic tā, lai meži varētu turpināt augt un attīstīties arī nākotnē. Tas nozīmē, ka no meža nedrīkst noņemt vairāk koksnes, nekā mežs spēj atjaunot.

Daudzveidība: Meža apsaimniekošanai ir jāveicina meža bioloģiskā daudzveidība. Tas nozīmē, ka mežā jābūt dažādām koku sugām, augu un dzīvnieku sugām.

Ilgtspējīga meža izmantošana: Meža resursiem jāizmanto ilgtspējīgi, lai nodrošinātu koksnes un citu meža produktu pieejamību nākamajām paaudzēm.

Aizsardzība: Mežam jāaizsargā no kaitējuma, ko var nodarīt ugunsgrēki, kaitēkļi un slimības.

Šeit ir daži konkrēti padomi meža apsaimniekošanā

Izveidot meža uzturēšanas plānu: Meža uzturēšanas plāns ir svarīgs instruments, lai nodrošinātu meža ilgtspējīgu izmantošanu. Plānā jāiekļauj informācija par meža stāvokli, mērķiem un pasākumiem, kas tiks veikti, lai sasniegtu šos mērķus.

Izmantot dažādas meža apsaimniekošanas metodes: Nav vienas metodes, kas būtu piemērota visiem mežiem. Ir svarīgi izmantot dažādas metodes, lai atbilstu konkrētajai meža situācijai.

Ievērot meža likumus un noteikumus: Ir svarīgi ievērot meža likumus un noteikumus, lai nodrošinātu meža ilgtspēju.

LIGNUM LATVIJA cieņpilna sadarbība

Cilvēcīga un cieņpilna sadarbība

LIGNUM LATVIJA saprotams process

Saprotams un caurspīdīgs process

LIGNUM LATVIJA godīgs novērtējums

Precīzs un godīgs īpašuma novērtējums

LIGNUM LATVIJA tūlītēja samaksa

Tūlītēja un tirgus situācijai atbilstoša samaksa

Scroll to Top